NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL DE CĂTRE ELECTRA FITNESS HEART & SOUL

 1. INTRODUCERE

În acest document vă informăm despre modul în care ELECTRA FITNESS HEART & SOUL HEART & SOUL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, în calitatea noastră de operator de date cu caracter personal. Vă rugăm să citiți în întregime acest document și să vă asigurați că îl înțelegeți. În situația în care aveți neclarități cu privire la conținutul documentului, vă rugăm să ne contactați utilizand datele de contact indicate la punctul 9 de mai jos.

 1. DATELE DUMNEAVOASTRĂ PE CARE LE PRELUCRĂM, SCOPURILE ȘI TEMEIUL PRELUCRĂRII

Încheierea contractelor. În cele mai multe cazuri, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a va putea oferi serviciile solicitate. Vor putea fi prelucrate următoarele tipuri de date: email, nume, prenume, număr de telefon, data nașterii iar în cazul serviciului de antrenor personal, date privind starea de sănătate. Temeiurile prelucrării datelor de mai sus sunt încheierea și executarea contractului de dintre noi și dumneavoastră.

2.1. Prelucrarea datelor după încetarea contractului. Este posibil să prelucrăm datele dumneavoastră pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor sau a intereselor noastre sau ale altor persoane înaintea instanțelor de judecată, a executorilor judecătorești, a notarilor publici, a altor autorități publice, a tribunalelor arbitrale, a mediatorilor sau a altor organisme publice sau private care soluționează dispute, a avocaților, consultanților noștri sau ale altor persoane fizice sau juridice, publice sau private, care sunt implicate în acele dispute sau negocieri. În această situație, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, după caz, în temeiul îndeplinirii unor obligații legale care ne revin sau al intereselor noastre legitime de a ne apăra drepturile și interesele. În acest caz, datele pe care le prelucrăm cu privire la dumneavoastră (în calitate de client), includ: numele și prenumele; adresa de corespondență; alte date incluse în facturile emise către dumneavoastră.

2.2. Realizarea unor operațiuni corporative. În cadrul unor operațiuni de vânzare a părților sociale, restructurare și a altor activități similare, putem prelucra datele dumneavoastră prin divulgarea către anumiți consultanți, potențiali cumpărători, autorități publice sau alte persoane. Temeiul prelucrării este fie interesul nostru legitim de a participa în mod eficient la astfel de operațiuni corporative, fie îndeplinirea unor obligații legale.

2.3. Rezolvarea unor cereri sau întrebări ale dumneavoastră. Dacă ne trimiteți orice cereri ori întrebări, vom prelucra datele dumneavoastră pentru a le putea soluționa. În aceste cazuri, datele prelucrate pot include: nume, prenume; adresă de email; conținutul cererii dumneavoastră. Temeiul prelucrării este, în acest caz, consimțământul dumneavoastră.

2.4. Cookies. Site-ul electrafitness.ro utilizează module cookie pentru a asigura o experiență personalizată a utilizatorului, salvand unele preferințe pe care dumneaovoastră le manifestați atunci cand accesați site-ul. De fiecare dată când accesaţi pagina, site-ul web va trimite cookie-uri pe computerul dumneavoastră și va accesa astfel de module cookie.

Pe site-ul electrafitness.ro, cookie-urile sunt utilizate în diferite locații pentru a oferi servicii mai personalizate, mai eficiente și mai sigure. Cookie-urile sunt potrivite pentru a produce statistici agregate anonime care ne ajută să înțelegem mai bine modul în care oamenii folosesc paginile Electra Fitness Heart & Soul, permițându-ne să îmbunătățim structura și conținutul acestor pagini. În conformitate cu politica de securitate a Electra Fitness Heart & Soul, cookie-urile sunt protejate împotriva accesului neautorizat de către terți.

Pentru detalii privind politica de cookie a Electra Fitness Heart & Soul, vizitați. Temeiul prelucrării datelor personale colectate prin cookies este consimțământul dumneavoastră.

2.5. Transmiterea de oferte din inițiativa noastră, ca urmare a acordului dumneavoastră. În situația în care ați fost de acord să vă trimitem comunicări (SMS-uri, email-uri etc.) privind serviciile și promoțiile noastre, vă vom prelucra anumite date pentru a putea să vă transmitem astfel de informații. Datele pe care le vom prelucra includ: numele și prenumele; număr de telefon, adresa de e-mail.

2.6. Date colectate în perioada de recrutare. Vor fi prelucrate datele transmise de dumneavoastră prin intermediul CV-ului. Datele vor fi șterse la finalul perioadei de recrutare.

Temeiul prelucrării este, în acest caz, consimțământul dumneavoastră.

 1. SURSA DATELOR

Primim chiar de la dumneavoastră majoritatea datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm.

Aceste categorii de date sunt următoarele: numele și prenumele; număr de telefon, adresa de email; adresa de domiciliu; adresa de corespondență. În acest caz, temeiul prelucrării este necesitatea executării contractului de prestări servicii dintre societățile din Electra Fitness Heart & Soul și dumneavoastră.

 1. DIVULGAREA DATELOR

Datele dumneavoastră vor fi transferate către furnizori externi (ex: antrenori) exclusiv în scopul desfășurării contractului încheiat între dumneavoastră cu noi sau în cazul în care avem consimțământul dumneavoastră expres și prealabil.

 1. STOCAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ

Vom păstra datele dumneavoastră potrivit politicii noastre de stocare a datelor cu caracter personal, perioada stocării fiind diferită în funcție de scopul pentru care le folosim și de categoria de date. Politica noastră are la bază prevederile legale (inclusiv legislația protecției datelor cu caracter personal). Există, de asemenea, situații în care legislația din alte domenii (cum ar fi normele de contabilitate sau arhivare) ne impune să stocăm datele dumneavoastră pentru o anumită perioadă de timp. Acolo unde nu există o perioadă de stocare stabilită într-o lege, vom avea în vedere termenele de prescripție aplicabile, alături de practicile recomandate în domeniul protecției datelor.

 1. TRANSFERUL DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CĂTRE O ȚARĂ TERȚĂ SAU ORGANIZAȚIE INTERNAȚIONALĂ

În acest moment nu transferăm și nu intenționăm să transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal către entități din țări terțe sau către organizații internaționale cu excepția informațiilor colectate prin intermediul fișierelor cookie (pentru mai multe informații vă rugăm să parcurgeți Politica de cookie). Dacă va fi cazul unui transfer, vă vom informa în prealabil și, dacă este cazul, vă vom solicita acordul.

 1. CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ȘI CUM LE PUTEȚI EXERCITA
 • Dreptul de acces la date. Aveţi dreptul să accesați datele dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm sau copii ale acestora. De asemenea, aveți dreptul să obţineți de la noi informaţii privind natura, prelucrarea şi divulgarea acestor date.
 • Dreptul la rectificarea datelor. Aveţi dreptul să obțineți rectificarea datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm, dacă acestea nu sunt exacte.
 • Dreptul la ştergerea datelor. Aveţi dreptul să obțineți ştergerea datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.
 • Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor. Aveţi dreptul să restricționați prelucrarea datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.
 • Dreptul de a obiecta. Aveţi dreptul să obiectați cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi sau în numele nostru.
 • Dreptul la portabilitatea datelor. Aveţi dreptul să obțineți către un alt operator al datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.
 • Dreptul la retragerea consimţământului. În situaţiile în care prelucrăm datele dumneavoastră cu acordul dumneavoastră, aveţi dreptul să vă retrageți consimţământul, fără a afecta legalitatea prelucrării de dinainte de retragere.
 • Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere. Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal (Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – ANSPDCP) cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi sau în numele nostru.

Pentru a vă exercita drepturile și, în situațiile în care vă prelucrăm datele cu consimțământul dumneavoastră, pentru a vă retrage acordul, vă rugăm să ne contactați la detaliile de contact de mai jos. De asemenea, în măsura în care aveți nevoie de informații suplimentare sau clarificări, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați.

 1. CE SE POATE ÎNTÂMPLA DACĂ NU NE FURNIZAŢI DATELE

Nu sunteți obligat(ă) să ne furnizați datele dumneavoastră la care facem referire în acest document. Aveți libertatea de a decide ce date alegeți să ne transmiteți. Totuși, dacă nu ne oferiți datele pe care le-am solicitat la puunctele 2 (2.1) – (2.3) de mai sus, atunci nu va fi posibil pentru noi să vă oferim serviciile noastre menționate mai sus – acestea fiind esențiale pentru încheierea contractului dintre Electra Fitness Heart & Soul și dumneavoastră.

 1. Datele noastre de contact

Datele noastre de contact.

ELECTRA FITNESS HEART & SOUL HEART & SOUL

Strada. Cerna Nr.17, Timișoara

Telefon: +40 742 357 816

Email : info@electrafitness.ro